Castellano

Bilaketak

Bilaketa edozein erizpide erabiliz egin daiteke (testua, datak edo klasifikazio kodea), irizpideak banaka edo bat baino gehiago erabiliz.

Sartuko den data zuzena bada lehenengo eremua bakarrik beteko dugu formatu honentan uuuu/hh/ee (Adb. 1559/01/31); tarte bat bilatzeko urteak soilik jarriko ditugu (Adb. 1620 - 1650).

 -